Styrsö Fastighetsägareförening är en ideell, partipolitiskt obunden förening som skall tillvarata gemensamma intressen för fastighetsägarna på Styrsö i Göteborgs kommun. Idag är mer än hälften av alla fastigheter medlemmar i föreningen.
Som medlem kan du hyra verktyg och maskiner av föreningen.
SBBF_info