Adressen är Sundkällevägen 20

I lokalen finns

 

  • Svarven

  • Svarv, kombimaskin

  • Basndsåg, borrmaskin, figursåg

  • Kombimaskinen bakifrån

  • Borrmaskinen

  • Bandsågen

  • Kombimaskinen