Styrsö fastighetsägareförening har under åren som gått bidragit till olika förbättringar som

Fotbollsplanen på Kalvhagsskolan med 100 000 kr.
Arboresstigen 120 000 kr.
Hembyggdsmuseet Ryggåsstugan 50 000 kr.
Bastuföreningen 50 000 kr (tror jag)
Flaggmast på Tången 50 000 kr + reparation 15 000 kr.
Sjömärket Stora Rös 5 000 kr.
Plus en hel del bidrag till olika skrifter och böcker som har med Styrsö och dess historia.