Styrelsen

Ordförande Hans Bergdén 0702-729506
Vice ordförande Walter Hermansson 031-971551
Sekreterare Lars B Melin 031-970536
Kassaförvaltare Rolf Nilsson 0705-820250
Ledamot Bertil Pevantus 031-971652
Bengt Gabrielii 070-2470767
Hans Johansson 0708-442497
signalmasten_300

Signalmasten Tången, renoverad mha SFF och Snick-Snack

Adress:
Styrsö Fastighetsägareförening
Box 31
430 84 Styrsö

 

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 100 kr per fastighet och år
Pg 422636-1