Styrsö Fastighetsägareförening

vy_stora_rös_300

Halsvik från Stora Rös

 

Styrsö Fastighetsägareförening (SFF) är en ideell, partipolitiskt obunden förening som skall tillvarata gemensamma intressen för fastighetsägarna på Styrsö i Göteborgs kommun. Idag är mer än hälften av alla fastigheter medlemmar i föreningen.

Styrsö Fastighetsägareförening skall verka för ett levande skärgårdssamhälle och värna om den unika miljön och karaktären på Styrsö.

Ju fler fastigheter som föreningen får representera, desto större tyngd får SFF:s yrkanden, synpunkter och förslag. Därför är det av största värde att så många fastighetsägare som möjligt blir medlemmar i SFF. Vårt mål är att alla 700 fastigheter på Styrsö ska ansluta sig till föreningen.

styrso_300

Ekonomisk karta över Styrsö

SFF tillhandahåller även utrustning för uthyrning av diverse maskiner och ställningar till medlemmar till självkostnadspris.

SFF har 2015 tillsammans med en rad andra föreningar på Styrsö bildat en samarbetsorganisation med namnet Styrsö i Samverkan, SiS, där vi tillsammans skall driva frågor exempelvis skolfrågor, Styrsöbolagets skärgårdstrafik, parkeringsfrågor m.m.
För att förbättra dialogen med stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg har Styrsö utsett en kontaktperson. För tillfället är det SFF:s ordförande.
Sammankallande till SiS är Vägföreningen.

Södra Skärgården har idag c:a 5 000 invånare medan hela SDN har runt 52 000. Vi är en minoritet och därför viktigt att vi nu kan samarbeta för att få vår röst hörd.

Styrelsen