Styrelsen

Ordförande Hans Josefson
Vice ordförande
och kassör
Tryggve Svensson
Sekreterare Anders Sihlbom
Bryggchef och
platsadministratör
Walter Hermansson 0733 401137
Ledamot Björn Hedberg
Ledamot Christer Carlsson
Ledamot Magnus Johansson
Suppleant Jack Larsson
Suppleant Ingvar Börjesson

 

vy1

Insegling från NO

bryggorvyfranland

Bryggorna sett från den lilla sandstranden

 

skaretviken

Skäretviken

sbbfsbadstrand

Den lilla sandstranden. Perfekt att dra upp kajaker på