Föreningshamn

Styrsö Brattens Bryggförenings hamn är en föreningshamn.

Gästplatser

Gästplatser finns längs pontonbryggan där det saknas Y-bommar och på grönmarkerade platser på fasta träbryggan fram till rampen för bilfärjan. Dessutom är grönmarkerade platser mellan Y-bommar tillåtna (se bilder här bredvid).

Hamnavgift

Hamnavgift för gästplatser (per dygn):
100 kr/dygn för båt upp till 12m.
150 kr/dygn för båt längre än 12m.
El och vatten ingår i avgiften.
Avgiften tas ut av hamnvärden 16:00 – 10:00
Hamnvärd tel 073-8220357

Sopor

Sopor slängs i de kärl som finns ca 50 m upp från norra bryggan

Toalett/dusch

Toalett finns i det lilla gula huset tvärs över vägen vid norra bryggan och i kallbadhuset ca 150 m längs strandbryggan. Dusch inne i restaurangen ”Brattens Värdshus” – avgift

Grillning

Grillning på bryggan eller ombord på förtöjda båtar är förbjuden.

gastbryggans_250

Gästplatserna är längst ut på norra pontonbryggan där det saknas Y-bommar.

gronskylt1_250

Platser med Y-bommar har skyltar. Grön skylt indikerar att platsen kan användas av gästande båtar

rodskylt1_250

Röd skylt indikerar att platsen inte kan användas av gästande båtar