Pris för ny båtplats:

 

Typ av plats Insats Årsavgift
Med Y-bom 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en Y-bom:
– för en 6 meters Y-bom 7 400:-
– för en 8 meters Y-bom 9 800:-
– för en 10 meters Y-bom 12 800:-
1200
Med akterpåle 5000 kr per breddmeter brygga + kostnad för en akterpåle 2200kr 1200
Ekplats 6600 kr + 1200kr för en rörstolpe
(anm: båtbredd max 2m inkl. fendrar)
1000

 

I årsavgiften ingår
– arrendeavgift till kommunen på 500 kr
– temporärt utnyttjande av vatten och el. Kontinuerlig el kräver tillstånd av hamnkapten.
Läs mer om detta i våra ordningsregler.

Läs mer om priserna i senaste årsmötesprotokollet som ligger i arkivet.