Arbetsdagar

Medlemmar med plats vid parkbryggorna (1 och 3) arbetar på våren och de vid GKSS-bryggan (brygga 2) på hösten. Medför gärna egna verktyg. Den som väljer att inte medverka betalar 700 kr i arbetsavgift per båtplats.

Vårarbete (Parkbryggorna)

Lördagen den 1 april 2017 med start kl 10.00 och/eller lördagen den 8 april 2017 med start kl 10.00. Du kan välja den dag som passar dig bäst.

Höstarbete (GKSS-bryggan)

Lördagen den 21 oktober 2017 med start kl 10.00. Båtar på norra sidan av pontonbryggorna 1 & 2 skall vara borta senast detta datum. Om inte, debiteras berörd medlem 1000 kr.

arbete02

arbete01

brygga2_small

GKSS bryggan

dsc_0045_180

Parkbryggorna