Föreningar på Styrsö

Flertalet logon/bilder nedan har en klickbar länk till resp förenings hemsida


Styrsö Fastighetsägareförening

är en ideell, partipolitiskt obunden förening som skall tillvarata gemensamma intressen för fastighetsägarna på Styrsö i Göteborgs kommun. Idag är mer än hälften av alla fastigheter medlemmar i föreningen.
Som medlem kan du hyra verktyg och maskiner av föreningen.

SBBF_info
5fbe98d554-Starbild_bratten_290
Styrsö Vägförening bildades 1957 för att sköta förvaltningen av enskilda markägares och samfälligheters vägar på ön.
Styrsö Kammarsolister består av professionella musiker från olika orkestrar i Sverige med anknytning till Styrsö. Varje sommar anordnas konserter på Styrsö.
Vind i Seglen är seglarskolan på Styrsö-Donsö. På vår hemsida kan du boka föreningens fantastiska lokal, boka segelbåt eller anmäla dig till sommarens seglarskola.
Vår förening arbetar ideellt för att främja en livaktig besöksnäring i hela Göteborgs södra skärgård och vill hjälpa besökare att hitta till oss. Vi administrerar Södra skärgårdens sidor i vastsverige.com
Kryddgården vid Bratten har sin egen hemsida. Här hittar du bland annat bilder på trädgårdens alla kryddor.
Styrsö Havbads Lawn Tennisklubb har två tennisbanor vid Bratten som man kan hyra. Klubben anordnar även kurser och turneringar.

Styrsö BK är föreningen som gör mer för fler. På Styrsö BK’s hemsida och moderföreningen Södra skärgårdens idrottsklubb hittar du allt om fotbollsverksamheten.
Föreningen har även ett gym, en trevlig klubblokal till uthyrning och gör en hel del andra saker.

För mer info se anslagstavlan vid bouleplanen Styrsö Bratten.

STYRSÖ RODDARE

Sällskapet Arbores är en gammal förening på Styrsö. Ursprungligen var syftet att inplantera skog på den då ganska kala ön. Idag är ön grön och lummig. Sällskapet vill också värna om trivsel, miljö och tradition på ön till gagn för både bofasta och sommargäster.
Styrsö Sockens Hembygdsförening har som syfte att väcka intresse för och vårda hembygdens kultur och fornminnen, att arbeta för naturvård och även i andra avseenden verka för hembygdsvård.
Titta in på Svenska Kyrka på Styrsös egen hemsida för information om gudstjänster, musikandakter, körer, konfirmationsläsning, ungdomsträffar, pysselstund för barn mm.
Elimförsamlingen på Styrsö har en egen hemsida med information om gudstjänster, musikandakter, ungdomsträffar
På Styrsö missionskyrkas egen hemsida hittar du information om gudstjänster, cafékvällar och konserter mm.