Aktuella nyheter:

2017 års årsmöte äger rum den 8 juni kl 18:00 på Öbergska. Alla medlemmar är välkomna.

Arrendeavtalet med Göteborgs Fastighetskontor är nu klart och löper på 10 år med indexuppräkning. Avtalet innebär, att SBBF skall betala 500 kr per båtplats och år till fastighetskontoret. Avtalet gäller fr.o.m 2016. Årsmötet beslöt att 500 kr i arrendeavgift årligen faktureras varje båtplats från 2017. Sålunda betalar SBBF arrendeavgiften 2016 ur kassan.

Årsmötet 2016 beslöt också att icke medlem betalar 2000 kr för vinterplats vid bryggorna.