Bastun-12_350Medlemsskap

Medlemskap kan den söka som bor i Göteborgs södra skärgård, sommar- eller åretruntboende, eller som har släktanknytning. Som medlem erhåller man ett personligt medlemsbevis i form av en nyckelbricka som ger fritt tillträde på angivna bastutider. Medlemskortet/nyckelbrickan gäller för ett kalenderår (1/1-31/12), kostar400 kronor (som betalas senast 1 mars varje år) och är personligt. Nyckelbrickan får ej lånas ut. 

Medlemsantalet är ca 150 personer.

Vinerbad Stysrö Foto: Emelie Asplund

Vinterbad Styrsö
Foto: Emelie Asplund

Icke medlem

Ickemedlem är välkommen att bada i sällskap med medlem och betalar då en avgift på för närvarande 40 kronor.

Bli medlem

Betala in 400 kronor på föreningens plusgiro 14 27 40-0.
Ange namn, adress och epost.

Efter ca en vecka och efter överenskommelse kan nyckelbricka hämtas hos Guy Skantze tel 0761-01 08 31 epost: email hidden; JavaScript is required.